Via Mieke
een weg naar gezondheid
Uw gezondheid
Uw gezondheid
Mijn missie
Werkwijze
Mijn achtergrond
Tarieven
Contact
Uw gezondheid 

Op je levenspad kom je als mens soms op een moment dat je gezondheids-vragen hebt waar je geen antwoord op vindt of onzeker over bent:
-        Ik ben uitbehandeld bij huisarts / specialist, maar heb nog steeds klachten. Hoe nu verder?
-        Waarom overkomt mij dit? Wat helpt mij?
-        Hoe kan ik mijn behandeling via huisarts of specialist zo goed mogelijk ondersteunen?
-        De huisarts / specialist kan niets vinden, maar ik heb wel klachten. Is hier toch een oorzaak te achterhalen en genezing mogelijk?
 
Huisarts en specialist werken met name symptoomgericht. De complementaire ofwel aanvullende geneeskunde probeert zo breed mogelijk te kijken naar de betrokken persoon en daarmee de dieper liggende oorzaak te achterhalen voor optimale behandeling, maar vraagt daarbij van u wel meer actieve betrokkenheid bij het genezingsproces.
 
Vanuit de complementaire geneeskunde kan daarom in veel gevallen toch een antwoord gevonden worden op dit soort vragen, juist omdat hierbij naar de mens als geheel gezien wordt en de mogelijke oorzaken van de klachten.
 
Ieder mens is een individu en heeft een geheel eigen set van omstandigheden, erfelijke factoren en levenswijze die tezamen de dagelijks realiteit bepalen.
Uw gezondheidMijn missieWerkwijzeMijn achtergrondTarievenContact